Tierra Verde Leštidlo do myčky na nádobí 750 ml

Ve slevě tento produkt Tierra Verde Leštidlo do od značky Tierra Verde jde sehnat nyní opravdu levně! Cena již od 149 Kč. EAN: 8595691812626
Tierra Verde Leštidlo do myčky na
Značka: Tierra Verde
149 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Tierra Verde Leštidlo do myčky na nádobí 750 ml

Leštidlo slouží k závěrečné fázi mytí v myčce, je ideálním řešením, pokud chcete mít nádobí lesklé, bez šmouh a zaschlých kapek. Obsažená kyselina citronová, líh a rostlinný tenzid pomáhají rozpouštět minerální usazeniny z vody na nádobí. Výrobek je vysoce efektivní a přináší vynikající výsledek mytí. Bez parfemace, vhodné pro vegany.​

Použití: Leštidlo doplňujte při rozsvícení kontrolky podle návodu výrobce myčky. Samotné dávkování provede vaše myčka při každém mycím procesu.

Tip: Pokud zůstávají na nádobí zaschlé kapky vody, zvyšte dávkování leštidla. Pokud zůstávají na nádobí lepivé šmouhy, dávkování leštidla naopak snižte.

Složení: 15-30 % denaturovaný líh, 5-15 % kyselina citronová, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky.

Upozornění: VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

'

 

 
Leštidlo do myčky dodává nádobí přirozený lesk. Čistě přírodní složky rozpouští usazené minerály vysrážené z mycí vody. Působení přírodních tenzidů urychluje schnutí nádobí. Šetrné složení bez parfémů neovlivňuje chuť pokrmů ani nápojů.